Rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej dzieci w oparciu o ich potrzeby sensoryczne i ich naturalną kreatywność

Jak działać, by dzieci współpracowały - w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

Rozwój osobisty pracownika (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli) w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

Rozwój zawodowy w zakresie komunikacji (dziecko, rodzic, współpracownik, pracodawca) w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

Rozwój osobisty w zakresie emocji w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

Szkolenie w ramach indywidualnych potrzeb placówki

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)

Zespół Aspergera a Autyzm – diagnostyka różnicowa