Adres gabinetu: Płock, ul. Batalionu Zośka 12 

Telefon: 507-607-018

e-mail: kontakt@przestrzen-zmian.pl

 Zasady płatności: 

  • Odwołanie wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny lub niestawienie się na wizytę jest płatne 100% ceny danej konsultacji.
  • W przypadkach losowych terapeuta ma prawo odstąpić od pobrania opłaty za spotkanie, na które Państwo nie dotarliście. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że korki, konieczność dłuższego pozostania w pracy, odmowa nastolatka lub drugiej osoby w przyjściu na wizytę, zmęczenie, inne plany itp. nie są przypadkami losowymi.
  • Odwołanie wizyty w terminie dłuższym niż 24 godziny jest bezkosztowe.
  • Istnieje możliwość płacenia gotówką lub przelewem. Nie posiadamy terminala płatniczego. W przypadku płacenia przelewem, należy wcześniej wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy: kontakt@przestrzen-zmian.pl

Numer konta dla osób chcących zapłacić przelewem: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko i datę danej konsultacji