Joanna Piłatowicz - PedagogJestem absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam Podyplomowe Studia –  Terapii Pedagogicznej dla  Uczniów z Dysleksją, ADHD oraz Zaburzeniami Zachowania w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia –  Usprawnianie Dzieci ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Systematycznie biore udział szkoleniach. Zajmuję się przede wszystkim terapią pedagogiczną dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej oraz diagnozą pedagogiczną. Niezbędnym i ważnym ogniwem efektywnej pracy jest systematyczna współpraca z rodzicami dzieci. Prowadzę terapię z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi, dygraficznymi oraz uczniami mającymi niższe możliwości intelektualne.