Martyna Nowak | Oligofrenopedagog | Terapeuta SIJestem oligofrenopedagogiem z wieloletnim stażem, którego pasją jest praca z dziećmi.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z angielskim.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna oraz studiów pedagogicznych o specjalności edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 Chętnie doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach.