Agnieszka Sławińska Neuropsycholog | Psycholog dziecięcy | Terapeuta SI 3st
Agnieszka Sławińska Neuropsycholog | Psycholog dziecięcy | Terapeuta SI 

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyłam dwie specjalności: psychologię kliniczna dzieci i młodzieży, psychologię sądowa. Posiadam certyfikat terapeuty w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (https://psttsr.pl/?page_id=240). Ukończyłam studia podyplomowe z neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej. Oprócz pasji do psychologii rozwijałam swoje umiejętności w diagnozie i terapii procesów integracji sensorycznej. Ukończyłam 2 stopień SI, studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej, aktualnie odbywam staż instruktorski z tej metody w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej.

 Wiodącym przedmiotem jej zainteresowań jest diagnoza (neuro)psychologiczna, terapia dzieci i młodzieży oraz systematyczna współpraca z rodzicami. Wspólnie z Ewą Petrykowską prowadzimy szkolenia dla Rad Pedagogicznych, warsztaty dla rodziców oraz treningi rozwojowe dla dorosłych.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji przez superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem aktywnym członkiem stowarzyszeń PSTTSR i PSTIS. Zostałam powołana do Komisji Etyki PSTTSR. 

Poza pracą uwielbiam aktywny tryb życia, od dziecka jestem związana ze sportem - trenowałam wiele lat koszykówkę. W wolnym czasie śpiewam i tańczę.

Stworzyłam gabinet psychologiczny, o jakim zawsze marzyłam. Było to możliwe dzięki współpracy z wieloma życzliwymi osobami i mojej wytrwałej pracy w realizacji wizji pracy w miejscu, który stanie się przestrzenią dla ludzkich zmian, miejscem do tworzenia ich własnych rozwiązań. Rozwój tego miejsca jest efektem osobistych doświadczeń mojej pracy w różnych kontekstach (pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach interwencji kryzysowych, szkołach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach) oraz współpracy ze specjalistami, dla których wsparcie dzieci i młodzieży jest ważnym elementem pracy zawodowej.