Małgorzata Maria Białoskórska | Oligofrenopedagog |Terapeuta ręki, Terapeuta SIOligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki, terapeuta SI.  Absolwentka studiów podyplomowych edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Aktualnie ukończyłam studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej oraz uczestniczę w doskonalących kursach i  szkoleniach.

 Moją pasją jest praca z dzieckiem, a priorytetem  dopasowywanie wymagań każdego dnia do ich indywidualnych  możliwości i stanów emocjonalnych, jakie występują w danym momencie. W osiągnięciu sukcesów wychowawczych bardzo ważny dla mnie jest kontakt z rodzicami i wsparcie z ich strony.